Unkiwi

Unkiwi

TRICKY EUROPEAN TOUR

50 x 70 cm
2 colors
on Fedrigoni Black-Black
heavy paper
2013

with Paolo Roggero

TRICKY EUROPEAN TOUR TRICKY EUROPEAN TOUR TRICKY EUROPEAN TOUR TRICKY EUROPEAN TOUR TRICKY EUROPEAN TOUR